Zdrowy ząb

Piękny usmiech... zdrowe zęby.

Tel.: 12 427 04 07

Dental Clinic
Tatarska 5

Tatarska street 5
30-103 Kraków
tel. 12 427 04 07
mobile. 782 270 407
e-mail:

Today is: Sunday
Nieczynne!

Dental Clinic
Tuchowska

Tuchowska street 6/3
30-618 Kraków
tel. 12 659 45 00
mobile. 603 179 471
e-mail:

Today is: Sunday
Nieczynne!

How to get to the Clinic

How to get to the Clinic

Opening
hours

Opening hours you can check in the tab - opening hours, on our website

Saturday only previous booked .

In special situations we are able to adjust hours to individual patient needs.

Contact
form

Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "ZDROWY ZĄB" Monika Markowska z siedzibą w Krakowie, ul. Tuchowska 6B/3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.